Startsida / Infrastruktur och transporter – En Bättre Sits

Infrastruktur och transporter – En Bättre Sits

En Bättre Sits (EBS) är ett transportpolitiskt samarbete mellan ett stort antal intressenter i de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland som arbetar tillsammans för en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag.

Pendlingsbilder

Vartannat år tar vi fram data över arbetspendlingen i Stockholm-Mälarregionen (inklusive Östergötland och Gävle). Den SCB-statistik som ligger till grund har en förskjutning på två år. Senaste rapporten togs fram 2016 och visar Arbetspendlingen i regionen fram till 2014.

Arbetspendlingskartor t.o.m. 2014 (2016)

Arbetspendlingskartor t.o.m. 2012 (2014)

Arbetspendlingskartor t.o.m. 2008 (2012)

Maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen

Den 26 januari bjöd Mälardalsrådet in till ett öppet möte om intresset för ett Maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen. Ta del av dagens diskussion, presentationer och minnesanteckningar här.