Startsida / Infrastruktur och transporter – En Bättre Sits / Om En Bättre Sits

Om En Bättre Sits

Bred politisk process för gemensamma prioriteringar

Politikerna i regionen insåg redan 2003 behovet av samarbete och gemensamma prioriteringar inom infrastruktur- och transportfrågorna, då med siktet inställt på nationell transportplan 2010-2021.

Därefter låg fokus på vidareutveckling av samarbetet och att få gehör för regionens synpunkter i nationell transportplan 2014-2025.

Hösten 2013 startade ett nytt politiskt temaarbete med sikte på kommande transportplaner. Målet är att ta fram en ny storregional systemanalys 2016 som beskriver gemensamma behov och prioriteringar.

Arbetet har växt fram som en stark och historiskt unik process mellan en stor grupp politiker från regionen med stöd av tjänstepersoner från sju län och många samverkande organisationer.

Varför heter det “En Bättre Sits”? 
Processens namn står för tanken om en bättre sits för barnet i barnvagnen, tågpendlaren, lastbilschauffören, resenären i bilen, flyget, båten eller personen i rullstolen. Och inte minst en bättre sits för de samverkande länen inför kommande infrastrukturplanering på den statliga nivån.

1419739-tag-resenarer