Startsida / Infrastruktur och transporter – En Bättre Sits / Rapporter och publikationer

Rapporter och publikationer

EBS2016

Pendlingsbilder

Vartannat år tar vi fram data över arbetspendlingen i Stockholm-Mälarregionen (inklusive Östergötland och Gävle). Den SCB-statistik som ligger till grund har en förskjutning på två år. Senaste rapporten togs fram 2016 och visar Arbetspendlingen i regionen fram till 2014.

Arbetspendlingskartor t.o.m. 2014 (2016)

Arbetspendlingskartor t.o.m. 2012 (2014)

Arbetspendlingskartor t.o.m. 2008 (2012)

10665065-sj-regionaltag-i-karineholm

Presentationer från temagrupperna

Under 2013-2015 genomfördes ett politiskt processarbete i fyra temagrupper för att lägga grunden för en ny storregional systemanalys 2016. Temaområdena var Regional utveckling, Transporttillgänglighet, Kollektivtrafik och Godsfrågor. 60 politiker och ett 40-tal tjänstepersoner deltog, sammanlagt hölls över 30 möten. Här nedan kommer presentationer från temamötena att läggas upp.

MŠlardalsrŒdets Kick Off "En bŠttre sits" 26 mars 2015

Godsstudier

Under 2013 genomfördes en storregional kartläggning av godsflödena för att öka kunskapsnivån kring godsfrågor. Här finns en gemensam rapport, en teknisk rapport samt en rapport från respektive län.

Stack of freight containers at the docks with Truck

Godsstudier

Under 2012-2013 har en storregional kartläggning av godsflödena genomförts. Studien ska öka kunskapsnivån och ligga till grund för fortsatt arbete med En bättre sits.