Startsida / Kalendarium / Träffa oss i Almedalen!

Träffa oss i Almedalen!

Har offentlig sektor råd att inte vara innovativ? Klarar vi att växa utan infrastrukturinvesteringar i Stockholm-Mälarregionen?

Detaljerad information

Mälardalsrådet är på plats i Almedalen onsdag den 5 juli där du hittar oss vid Konstmuseéet, på parkeringen mittemot Mellangatan 19. Hos oss träffar du regionens ledande politiker, framgångsrika företag och representanter från våra framstående lärosäten. Vi synliggör och driver Stockholm-Mälarregionens prioriterade frågor:

Den storregionala systemanalysen med gemensamt fortsatt arbete och vidareutveckling. Stockholm-Mälarregionen står enig bakom En Bättre Sits systemanalys. Nu fortsätter arbetet med att skapa samsyn om de prioriterade infrastrukturbehoven som måste till för att regionen ska kunna växa med nya bostäder och jobb.

Kunskaps- och kompetensförsörjningsfrågorna med storregional samverkan och innovationsfrämjande i offentlig sektor. En kartläggning av innovationssystemet i Stockholm-Mälarregionen har tagits framArbetet syftar till att bidra till ökad samverkan hos regionens olika aktörer gällande kunskapsregionens utmaningar och möjligheter samt att skapa förutsättningar för Mälardalsrådets medlemmar att agera samfällt.

Mälardalsrådets aktiviteter i Almedalen:

HAR OFFENTLIG SEKTOR RÅD ATT INTE VARA INNOVATIV?
5 juli, kl 10.00-11.00, Mellangatan 19

Offentlig sektor behöver se innovation som en naturlig del i sin verksamhet, inte enbart kopplat till forskning eller företagsfrämjande. Men hur skiftar vi tankesätt från innovation som en fristående god idé, till att äga problembeskrivningen och aktivt driva innovation? Vad krävs från politiken?

Deltagare bland andra Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting och Irén Lejegren (S), Region Örebro län.

Moderator: Tobias Smedberg

Läs mer.

KLARAR VI ATT VÄXA UTAN INFRASTRUKTURINVESTERINGAR I STOCKHOLM-MÄLARREGIONEN?
5 juli, kl 15.00-16.00, Mellangatan 19

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och konkurrenskraft. Bostäder behöver byggas och jobb skapas, men vilken roll spelar infrastrukturen i detta? Vilka utmaningar står regionen inför och vilka investeringar behövs för att fortsätta växa?

Deltagare bland andra Kristoffer Tamsons, Trafiklandstingsråd, (M), Stockholm läns landsting och Bertil Kinnunen, Regionråd, (S), Region Uppsala.

Moderator: Tobias Smedberg

Läs mer.

Dagen avslutas med ett STORREGIONALT MINGEL och presentation av årets MÄLARDARLING. Kl. 16.30-18.30. Minglet är ett tillfälle att under trevliga former både träffa dem du känner och att knyta nya kontakter. Alla är intresserade av att utveckla Stockholm-Mälarregionen!

Anmälan till minglet.

Kom till våra seminarium i Visby den 5 juli och diskutera med oss!

  • Mellangatan 21, Visby, Sverige
  • 05 Jul, 00 – 00