Startsida / Kalendarium / Maritimt samverkanskluster – hur driver vi arbetet framåt tillsammans?

Maritimt samverkanskluster – hur driver vi arbetet framåt tillsammans?

Vi bjuder in till ett öppet uppföljningsmöte för en fördjupad diskussion kring ett eventuellt maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen.

Detaljerad information

Maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen – hur driver vi arbetet framåt tillsammans?

 I januari bjöd Mälardalsrådet in till ett öppet möte för att undersöka intresset för ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen. Intresset för frågan var stor och drygt 70 personer från olika delar av de maritima näringarna deltog i mötet.

Nu tar vi nästa steg och bjuder in till ett andra öppet möte för en fördjupad diskussion kring bland annat syfte, mål, engagemang och arbetsformer för ett eventuellt framtida maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen.

På dagordningen:

  • Presentation av SCB:s rapport om att utveckla statistiken kring de maritima näringarna i Sverige
  • Syfte, mål, engagemang och arbetsformer
  • Förslag på fokusområden

 Anmäl dig här senast den 15 maj

 

  • Centralplan 3, Stockholm, Sverige
  • 19 May, 10:00 – 13:00
  • Kontaktperson: johan.hjelm@malardalsradet.se