Startsida / Kalender

Kalender

20 Jun

Maritimt samverkanskluster – hur driver vi arbetet framåt tillsammans?

Vi bjuder in till ett öppet uppföljningsmöte för en fördjupad diskussion kring ett eventuellt maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen.

Läs mer
  • Centralplan 3, Stockholm, Sverige
  • 10:00 – 13:00
  • johan.hjelm@malardalsradet.se
05 Jul

Träffa oss i Almedalen!

Har offentlig sektor råd att inte vara innovativ? Klarar vi att växa utan infrastrukturinvesteringar i Stockholm-Mälarregionen?

Läs mer
  • Mellangatan 21, Visby, Sverige
  • 00 – 00
21 Sep

Mälardalsrådets styrelsemöte

Dagordning och handlingar sänds ut  ca 1 vecka innan mötet via Netpublicator.

Läs mer
  • 13:00 – 15:00
  • Eva-Lis Gehlin
23 Nov

Mälardalsrådets styrelsemöte

Dagordning och handlingar sänds ut ca 1 månad  innan mötet via Netpublicator.

Läs mer
  • Centralplan 3, Stockholm, Sverige
  • 13:00 – 15:00
  • Eva-Lis Gehlin
Tidigare kalenderhändelser (arkiv)