Startsida / Nyheter / Kraftsamling krävs kring gröna bostäder

Kraftsamling krävs kring gröna bostäder

Utmaningen är att investera i bostäder och samtidigt minskar koldioxidutsläpp och segregation, säger Erik Stenberg, projektledare för Grön BoStad Stockholm, en av utställarna på Mälartinget.

Kraftsamling krävs kring gröna bostäder

I Stockholmsregionen finns höga mål kring bostadsbyggandet.

– Vi gör mycket stora investeringar i bostäder under de kommande åren. Utmaningen är att investera i bostäder och samtidigt minskar både koldioxidutsläpp och segregation, säger Erik Stenberg, projektledare för Grön BoStad Stockholm.

Grön BoStad Stockholm är ett initiativ från KTH kring hur vi ska möta de utmaningar som det innebär att rekordmånga bostäder ska byggas på kort tid. I länet planeras för över 300000 nya lägenheter fram till år 2030 och nästan lika många ska renoveras. En byggboom som vi senast hade i Sverige under rekordåren på 60- och 70-talen.

– Kraftsamlingen kring bostäder då krävde en serie förskjutningar i samhället, allt från forskning och finansiering till regelverk och teknikutveckling med en gemensam tanke kring att skapa moderna bostäder och höja standarden på våra boenden. Och vi står inför liknande utmaningar i dag, säger Erik Stenberg.

Frågan hur vi ska bo i framtiden är central för hela samhällsbyggandet. Hur kan vi nå de kvantitativa målen och samtidigt bygga klimatsmartare och minska segregationen?

– På samma sätt kan vi nu använda nya innovationer inom till exempel miljöteknik för att bygga bättre bostäder men precis som tidigare finns en rad hinder. Problemet är att de som köper bostad inte vill betala för att bo i ett experiment och därför används redan bedrövade metoder.

Projektet har valt att sikta in sig på tre områden som ska minska hindren för tillväxt i små och medelstora företag:

  • Att bidra till verklighetsnära testbäddar där nya innovationer och kunskap kan testas.
  • Att underlätta för kommunerna att upphandla innovativa och miljövänliga material och ställa rätt krav för att få in koloxidsnål teknik i bostäder.
  • Att kunna mötas i olika former av arenor för att ge rådgivning, samla och sprida kunskap.

Frågan är också hur morgondagens bostäder ska se ut.

– Hur ska vi bo i ett digitaliserat och globaliserat samhälle? Den diskussionen har vi kvar att göra. Vi kan inte utgå från gamla normer när vi ska bygga framtidens bostäder.

Grön BoStad vill forma sektorsövergripande samverkan inom quadruple helix, offentlig sektor, akademi, branschen och civilsamhället.

– Det behövs inte nya projekt, det finns redan mycket kunskap och kompetens inom området. Vår roll är istället att länka, kitta och överbrygga pågående projekt i Stockholmsregionen.

Kommunerna har lite olika typer av utmaningar. Det kan handla om renoveringar av miljonprogrammen, nyproduktion av bostäder, omvandling av fritidshusområden eller att ordna bostäder till nyanlända.

– Det finns redan mycket kunskap och kompetens i kommunerna, och mycket som de kan lära av varandra. Även om bostadsfrågan är viktig och sysselsätter alla kommuner så kanske de inte alltid har tiden att lyfta blicken för att göra byggandet lite klokare och lite bättre.

Under Mälartinget kommer Grön BoStad Stockholm att delta i Mälarlabbet, Mälartingets utställning i Blå hallen.

– Vi är beroende av befintliga initiativ som Mälardalsrådet och det här är en bra mötesplats för oss för att kunna fånga upp idéer och engagemang i hela regionen.  Vi vill även få kommunerna att inse fördelarna med att etablera en testbädd i deras kommun, säger Erik Stenberg.

I år fyller Mälardalsrådet 25 år av storregional samverkan och utveckling. Vår region hänger samman, och om vi ska kunna fortsätta växa smart och förenkla vardagen för människor som bor, jobbar eller studerar här måste vi jobba tillsammans, över politiska och administrativa gränser. Har du förslag på hur vår region kan utveckla sitt samarbete?

Delta på Mälartinget 4-5 maj och var med och forma vägen framåt!

Anmäl dig senast 25 april.