Startsida / Nyheter / Tillsammans är vi en stark röst att räkna med

Tillsammans är vi en stark röst att räkna med

Mälardalsrådets nya ordförande Erika Ullberg (S) beskriver sig själv som en riktig Mälardarling.

Tillsammans är vi en stark röst att räkna med

Mälardalsrådets nya ordförande Erika Ullberg (S) är oppositionsråd i landstinget, har bott i både glesbygd och i storstan och tar gärna elcykeln från Huddinge till jobbet.

– Mälardalsrådets styrka är frivilligheten och att vi ser en gemensam nytta av att samverka och ha erfarenhetsutbyte. Här kan vi diskutera frågorna förutsättningslöst.

Det säger Erika Ullberg (S), som är en varm anhängare av Mälardalsrådet och ser Mälartinget som en av årets höjdpunkter.

– Vi har behov av mötesplatser för det storregionala samarbetet. Mötesplatsen i sig skapar nya tankar och idéer när vi träffas över parti- och länsgränser. Det tror jag har också underlättat när vi tillsammans har tagit svåra beslut och gjort tuffa prioriteringar.

Samverkan är den röda tråden.

– Vi är starka tillsammans. När vi samlas kring gemensamma prioriteringar så blir vi en stark röst att räkna med, något som också gett oss framgång i många viktiga frågor.

Hon menar också att Mälardalsrådet har en viktig roll för att driva opinion.

– Det är viktigt att vi kan visa upp en gemensam röst gentemot staten. Vi är nästan 40 procent av befolkningen, står för 46 procent av landets BNP och skapar 60 procent av tillväxten. Då är det viktigt för hela Sverige att staten ser våra behov.

Vilka områden är viktigast att samarbeta storregionalt kring?

– Vi har varit framgångsrika när det gäller infrastruktur och transporter. Det ska vi värna och bygga vidare på, säger Erika Ullberg och kommer bland annat in på funderingar kring Oslo, Arlanda och digitalisering som delar att jobba vidare med.

–Inom En Bättre Sits-samarbetet kan vi se konkreta framgångar som byggandet av Citybanan, den gemensamma storregionala systemanalysen och gemensam trafikering med Mälartåg.

– Jag tänker också på kompetensutveckling där våra lärosäten har en nyckelfunktion och på trippel helix-samarbeten, där Mälardalsrådet kan skapa möten mellan akademi, näringsliv och politik för gemensamma samhällsutmaningar.

– Mälardalsrådet fyller 25 år i år och det är en stark organisation som jag ser fram emot att få vara med och utveckla ytterligare. Men det är ett lagarbete där vi är många som bidrar, poängterar Erika Ullberg.

 

Om Erika Ullberg

Erika Ullberg är född 1978 i Hälsingland och är sedan 2011 gruppledare och oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Hon bor i Huddinge med man och två barn och har tidigare bland annat varit politisk redaktör på Folkbladet i Östergötland och arbetat på Utbildningsdepartementet.

Hon har också i många år varit engagerad i arbetet inom En Bättre Sits.