Startsida / Mälardalsrådet / Mälartinget 2016: Framtidens infrastruktur

Mälartinget 2016: Framtidens infrastruktur

Vad har infrastrukturen för betydelse för regionutvecklingen och människorna som bor och verkar där? Hur påverkar ny och smartare infrastruktur samhället? Och vilka möjligheter kommer med digitaliseringen av vår infrastruktur?

Mälartinget 2016: Framtidens infrastruktur

Välkommen till årets Mälarting!

Mälartinget är Mälardalsrådets främsta mötesplats för storregional samverkan. Mälartinget 2016 har temat “Framtidens infrastruktur” och äger rum i Västerås 26-27 maj.

PROGRAM Mälartinget 2016 Framtidens infrastruktur

ANMÄLAN

Sista anmälningsdag är den 29 april för garanterad logi.

VAD ÄR FRAMTIDENS INFRASTRUKTUR?

Vad har infrastrukturen för betydelse för regionutvecklingen och människorna som bor och verkar där? Hur påverkar ny och smartare infrastruktur samhället? Och vilka möjligheter kommer med digitaliseringen av vår infrastruktur?

Infrastrukturens betydelse för regionutvecklingen omfattar såväl arbetsresor och transporter som sociala utvecklingsfrågor och kompetensförsörjning. Med ny och smartare infrastruktur påverkas samhället i stort och smått.

Nya kommunikationsförbindelser möjliggör resor till jobb och studier. Ökad mobilitet leder till bättre matchning mellan arbetstagare och arbetsgivare. Digitaliseringen ställer nya krav på vår infrastruktur och öppnar en värld av möjligheter. Smart infrastruktur hjälper oss att möta klimatutmaningarna.

Vi vill diskutera regionens behov och hitta förslag på lösningar, men även se bredare på vilka framtida möjligheter som finns. På Mälartinget presenteras regionens arbete med framtidens infrastruktur och transporter inom En Bättre Sits.

Var med och forma framtidens infrastruktur med politiker, tjänstepersoner och andra opinionsbildare från regionen.

Vägen mot framtidens infrastruktur börjar på Mälartinget i Västerås den 26-27 maj!