Startsida / Nyheter

Nyheter

Årets första Mälardarlings är utsedda!

2010.03.12.

2010 års första Mälardarling är utsedd! Det är de fyra studentkårerna i Mälardalen som delar på priset för sina insatser för Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Regionerna får starkare roll i EU:s 2020-strategi

2010.03.05.

I EU:s nya långsiktiga strategi för tillväxt så lyfts regionala och lokala aktörer fram som viktiga partners i båda utformanden av de nationella reformprogrammen och i dess implementering, något som saknades och ofta kritiserades med Lissabonstrategin.

Läs mer

Riksrevisionen inte nöjd

2010.03.03.

Riksrevisionen har granskat länsplanerna för regional transportinfrastruktur

Läs mer

Det investeras i Stockholm!

2010.02.23.

Stockholm stiger i internationell ranking vad gäller hur duktig man är på att locka till sig utländska investeringar.

Läs mer