Startsida / Nyheter / Nytt från styrelsen

Nytt från styrelsen

Vid Mälardalsrådets styrelsemöte den 4 april lyftes bland annat det kommande Mälartinget 4-5 maj. Läs vår sammanfattning av de viktigaste punkterna under dagen.

Nytt från styrelsen

Fördjupningstema – Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen 2014

Rapporten “Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen” presenterades av Linnea Palm och Paloma Blanco, från Mälardalsrådets kansli.
I analysen av pendlingsmönster i regionen går det att se att arbetspendlingen har ökat kraftigt de senaste åren, framförallt i redan tunga pendlingsstråk. Resandet är fortfarande starkt koncentrerat till/från Stockholm men det går även att se att pendlingen vänder och att allt fler arbetspendlar ut från Stockholm till regionens största kärnstäder, tex Eskilstuna, Uppsala, Västerås, Linköping och Norrköping. Skillnaden mellan kvinnor och män är fortfarande stor – män arbetspendlar mer och längre än kvinnor.

Läs mer här!

En Bättre Sits- arbetet framåt

En uppdatering av arbetet bakom En Bättre Sits Storregional systemanalys delgavs. Fokus ligger på vidare spridning och förankring av vår gemensamma plan för infrastruktur under våren. Några aktuella aktiviteter är:

  • Ny webb – En Bättre Sits har fått en ny sida där vi presenterar vår lösning för att ge Sverige En Bättre Sits.
    Gå in på webbsidan här och fyll på med argument och hjälp oss sprida #enbättresits.
  • Tisdag 9 maj – bjuder Mälardalsrådet in till “Citybanan, samarbete och kommunikation” – ett studiebesök och seminarium om Citybanan riktat till dig som arbetar med kommunikation- och/eller press i Stockholm-Mälarregionen. Varför medfinansierade Stockholm-Mälarregionen Citybanan, och vad innebär tunneln rent konkret. Läs mer här.
  • Onsdag 10 maj – Bjuder vi in riksdagens Stockholm-Mälarbänk till trafikseminarium “Bättre infrastruktur och fler bostäder i Stockholm-Mälarregionen – hur lyfter vi regionens prioriteringar i riksdagsarbetet”.

Vill du veta mer om En Bättre Sits storregionala systemanalys? Maila johan.hjelm@malardalsradet.se

Ladda ned systemanalysen:

I fickformat
Affisch med övergripande prioriteringar
Till sin helhet

Hur kan vi främja innovationsmiljöer i Stockholm-Mälarregionen?

Under våren sammanställer Mälardalsrådet en översikt över innovationsstödsystemet i Stockholm-Mälarregionen och en case-baserad rapport som lyfter intressanta exempel på innovation och vad som gjort dem möjliga, vad krävdes för att främja deras verksamhet?

Rapporten kommer att vara klar och presenteras den 5 juli under Almedalsveckan 2017.

Mälartinget 4-5 maj 2017

På årets Mälarting vill vi lyfta blicken och diskutera Stockholm-Mälarregionens utmaningar och ansvar i en snabbföränderlig omvärld. Hur påverkas vi av den politiska utvecklingen i världen, och vad ställer den för krav på oss, vårt ledarskap, vår drivkraft och förmåga att samarbeta?
Bland talarna finns Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige; Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms Universitet; och Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom Stockholms Handelskammare.
I år firar vi dessutom 25 år av storregional samverkan och utveckling.

Läs mer om Mälartingets program och talare här

Mälardalsrådet i Almedalen 5 juli
I år är vår fokus En Bättre Sits storregional systemanalys och vår kommande rapport om innovationer i offentlig sektor, där vi utifrån olika case vill ge handfasta tips och konkret lyfta hur vi kan främja innovationer.

Kvällen avslutas med ett storregionalt mingel.

Läs mer här.

 Nyhetsbrev

Vill du hålla dig uppdaterad på Mälardalsrådets aktuella frågor och evenemang? Anmäl dig som prenumerant här.