Startsida / Om Mälardalsrådet

Om Mälardalsrådet

Våra medlemmar är 57 kommuner och 5 landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vår roll är att vara en storregional aktör för frågor inom regional utveckling och mötesplatsen för politik akademi och näringsliv.

Vilka är Mälardalsrådet?

Vilka är Mälardalsrådet?

Vi är en politisk samverkansorganisation som arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar region som är attraktiv att leva och verka i.

Läs mer

Kontakta oss

Mälardalsrådets kansli finns beläget centralt i Stockholm i Kollektivtrafikens Hus, på Centralplan 3 vid T-Centralen. Välkommen att besöka oss eller kontakta oss för frågor om vår verksamhet.

Läs mer