Startsida / Om Mälardalsrådet / Vilka är Mälardalsrådet? / Rådet

Rådet

Rådet är Mälardalsrådets fullmäktige och sammanträder en gång per år i samband med Mälartinget.

Rådet är såväl geografiskt som partipolitiskt representerat, och har bland sina befogenheter bland annat att utse styrelse och presidium, samt besluta om Mälardalsrådets verksamhetsplan och inriktningsmål.

Mälardalsrådet har ca 200 rådsledamöter samt ersättare. Rådsledamöterna utses av medlemmarna: 5 landsting/ regioner samt 57 kommuner. Rådsledamöterna väljs på 4 år (en mandatperiod). Rådsledamöterna är valda fram till Mälartinget efter riksdagsvalet. Rådet sammanträder 1 gång per år i samband med Mälartinget som brukar äga rum i maj. Kallelse till rådsmötet sänds ut 3 månader innan mötet och handlingarna 2 veckor innan mötet.

RÅDSLEDAMÖTER

Stadgar
Arbetsordning

Föredragningslista rådsmöte 2017
Bilaga 1 Protokoll 27 maj 2016
Bilaga 2 Nya och avgående rådsledamöter
Bilaga 3 Region Gävleborg ny associerad medlem
Bilaga 4 Verksamhetsberättelse
Bilaga 5 Årsredovisning
Bilaga 6 Revisionsberättelse EY
Bilaga 7 Förtroendevalda revisorers granskningsrapport
Bilaga 8 Motion
Bilaga 9 Inriktningsmål 2018
Bilaga 10 Finansiella mål, årsavgift och budgetram 2018
Bilaga 11 Mälartinget 2018 värdskap och tidpunkt
Bilaga 12 Val av ordförande
Bilaga 13 Val av auktoriserad revisor
Bilaga 14 Val av förtroendevald revisor

Protokoll rådsmöte 5 maj 2017

Protokoll rådsmöte 27 maj 2016

Protokoll rådsmöte 8 maj 2015

För dig som rådsledamot

Här finns information till dig som rådsledamot.

Läs mer