Startsida / Om Mälardalsrådet / Vilka är Mälardalsrådet? / Rådet / För dig som rådsledamot

För dig som rådsledamot

Här finns information till dig som rådsledamot.

Som rådsledamot har du blivit vald av din kommun, region eller landsting till ledamot eller ersättare. Valperioden är 4 år (en mandatperiod).  Du är vald intill rådsmötet som äger rum året efter riksdagsvalet. Rådsmötet äger vanligtvis rum under maj månad. Platsen varierar mellan åren. Rådsmötet äger rum den andra dagen av Mälartinget, som du även är varmt välkommen till.

Kallelsen till rådsmötet skickas ut 3 månader innan mötet per post och handlingarna skickas ut 2 veckor innan mötet per mail. Handlingarna och protokoll hittar du under fliken Rådet. Meddela kansliet om du ändrar postadress eller mailadress. Kallelse och handlingar till rådsmötet sänds ut  till ledamöter och ersättare. Du meddelar själv din ersättare om du inte kan närvara. Mälardalsrådet ser gärna att både ledamöter och ersättare deltar. Lista över vilka som är utsedda rådsledamöter finns under fliken Rådet.

Ev. kostnader i samband med rådsmötet eller deltagande  i andra möten som  Mälardalsrådet anordnar står din huvudman för. Kontakta gärna kansliet om du har fler frågor.