Startsida / Om Mälardalsrådet / Vilka är Mälardalsrådet? / Styrelsen

Styrelsen

Mälardalsrådets styrelse består av 19 ledamöter och lika många suppleanter. Arbetet leds av ordförande Erik Langby (M), Stockholms läns landsting.

Styrelsen

Mälardalsrådets verksamhet leds av styrelsen. Bland uppdragen ingår att utse projekt- och arbetsgrupper samt besluta om verksamhetsplan och budget.
Styrelsen väljs för en mandatperiod om fyra år och består av 19 ledamöter och 19 suppleanter. Styrelsens sammansättning avspeglar valresultatet i kommunerna i det senaste valet.
Styrelsearbetet leds av ett presidium.

 Mälardalsrådets styrelse 2015-2019

Presidium
Erik Langby (M), Stockholms läns landsting, ordförande
Erika Ullberg (S), Stockholms läns landsting, 1:e vice ordförande
Birgitta Andersson (C), Landstinget Västmanland, vice ordförande
Marlene Burwick (S), Uppsala kommun, vice ordförande
Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland, vice ordförande
Anders Åhrlin (M), Örebro kommun, vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Fredrik Ahlstedt (M), Uppsala kommun
Jari Puustinen (M), Eskilstuna kommun
Maria Dellham (M), Landstinget Västmanland
Ewa Callhammar (L), Katrineholms kommun
Karl Henriksson (KD), Stockholms läns landsting
Anton Berglund (SD), Landstinget Sörmland
Susanne Nordling (MP), Stockholms läns landsting
Gunilla Roxby Cromvall (V), Stockholms stad
Khashayar Farmanbar (S), Nacka kommun
Anders Teljebäck (S), Västerås stad
Andreas Svahn (S), Region Örebro län

Ersättare
Parisa Liljestrand (M), Vallentuna kommun
Gunilla Helmerson (M), Stockholms läns landsting
Alexandra Anstrell (M), Haninge kommun
Nina Lagh (M), Landstinget i Uppsala län
Anna af Sillén (M), Nyköpings kommun
Jenny Landernäs (M), Hallstahammars kommun
Johan Örjes (C), Landstinget i Uppsala län
Ann-Katrin Åslund (L), Stockholms stad
Bo Rudolfsson (KD), Laxå kommun
Per Carlberg (SD), Stockholms läns landsting
Johan Edstav (MP), Landstinget i Uppsala län
Marica Lindblad (MP), Huddinge kommun
Kenneth Lantz (V), Region Örebro län
Emilia Bjuggren (S), Stockholms stad
Talla Alkurdi (S), Stockholms läns landsting
Börje Wennberg (S), Landstinget i Uppsala län
Tommy Levinsson (S), Landstinget Västmanland
Anders Ceder (S), Region Örebro län
Jimmy Jansson (S), Eskilstuna kommun

Protokoll

Kallelse och dagordning samt protokoll från styrelsemöten

Läs mer