Startsida / Om Mälardalsrådet / Vilka är Mälardalsrådet? / Styrelsen / Protokoll

Protokoll

Kallelse och dagordning samt protokoll från styrelsemöten

Kallelse och dagordning Styrelsen 10 februari 2017
Bilaga 1 Protokoll presidiet 2016-11-18
Bilaga 2 Protokoll styrelsen 2016-12-08
Bilaga 3 Minnesanteckningar arbetsgrupp 2016-12-02
Bilaga 4 Nya rådsledamöter
Bilaga 5 Anmälan om utträde
Bilaga 6 Studieresa 2018
Bilaga 7 Inriktningsmål 2018
Bilaga 8 Verksamhetsberättelse
Bilaga 9 Infrastruktur och transporter
Bilaga 10 Kunskaps- och kompetensförsörjning
Bilaga 11 Mälartinget 2017
Bilaga 12 Almedalen 2017
Bilaga 13 Ekonomisk rapport 2016-12-31 preliminär
Bilaga 14 Fyllnadsval till styrelsen

Kallelse och dagordning Styrelsemöte 4 april 2017
Bilaga 1 Protokoll presidiemöte 2017-02-03
Bilaga 2 Protokoll styrelsemöte 2017-02-10
Bilaga 3 Minnesanteckningar arbetsgrupp 2017-02-17
Bilaga 4 Fyllnadsval
Bilaga 5 Val av auktoriserad revisor
Bilaga 6 Val av förtroendevald revisor
Bilaga 7 Årsredovisning 2016
Bilaga 8 Revisionsrapport
Bilaga 9 Finansiella mål, årsavgift och budgetram 2018
Bilaga 10 Inriktningsmål 2018
Bilaga 11 Motion Förbindelseled Håbo-Arlanda
Bilaga 12 Mälartinget 2018
Bilaga 13 Studieresan 2018 tidpunkt
Bilaga 14 Medlemsansökan
Bilaga 15 Medlemsutträde
Bilaga 16 MedlemskontakterBilaga 17 Trippel Helix-samarbete
Bilaga 17 Trippel Helix-samarbete
Bilaga 18 Infrastruktur och transporter
Bilaga 19 Kunskaps- och kompetensförsörjning
Bilaga 20 Internationella jämförelser och lärande
Bilaga 21 Mälartinget 2017
Bilaga 22 Almedalen 2017
Bilaga 23 Ekonomisk rapport 2017-02-28