Startsida / Om Mälardalsrådet / Vilka är Mälardalsrådet? / Valberedningen

Valberedningen

Valberedningen

Joakim Johansson (S), Stockholms läns landsting, ordf
Torbjörn Ahlin (S), Region Örebro län
Mats Einarsson (V), Stockholms läns landsting
Maria Gardfjell (MP), Uppsala kommun
Torsten Källberg (L), Landstinget Västmanland
Jonas Segersam (KD), Landstinget Uppsala län
Elisabeth Unell (M), Västerås stad
Erik Weiman (M), Landstinget Uppsala län
Irén Lejegren (S), Örebro kommun
Suzanne Nisser Blanck (SD), Landstinget Uppsala län, adjungerad