Startsida / Nyheter / Region Gävleborg invald som associerad medlem i Mälardalsrådet

Region Gävleborg invald som associerad medlem i Mälardalsrådet

På Mälardalsrådets senaste möte välkomnades Region Gävleborg som associerad medlem.

Region Gävleborg invald som associerad medlem i Mälardalsrådet

– Det här är ett sätt att skapa nya kontaktytor i Stockholm-Mälarregionen. Vi vill naturligtvis vara med och påverka den mest expansiva regionen i landet, säger Jan Lahenkorva (S), regionråd inom Region Gävleborg.

Han fortsätter:

– Vår identitet finns naturligtvis kvar där den alltid har funnits, men avståndet till Stockholm blir kortare för varje dag som går och då är det viktigt att företagen i Mälardalen upptäcker oss, säger Jan Lahenkorva.

Mälardalsrådet är en politisk samverkansorganisation som arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar region som är attraktiv att leva och verka i. Rådets uppgift är att vara forum för samverkan i strategiska frågor och skapa förutsättningar för medlemmarna att agera samfällt. Det övergripande målet för Mälardalsrådet är att främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen, och vara en mötesplats för politiken och för möten mellan näringsliv, politik och akademi i storregionala utvecklingsfrågor.

Idag är rådets fokusområden infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning, samt internationella jämförelser och lärande.

– En väl utbyggd och fungerande infrastruktur och kollektivtrafik är en förutsättning för att utvecklingen i Gävleborg ska vara långsiktigt hållbar. Fungerande järnvägar och vägar, kollektivtrafik, bredband och telefoni är nödvändigt för landsbygdens utveckling, för näringslivet och offentliga aktörer och för moderna möjligheter till distansutbildning och distansarbete, berättar Jan Lahenkorva.

Totalt ingår 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen.

Som associerad medlem i Mälardalsrådet kommer Region Gävleborg att kunna delta i kurser, seminarier samt tematiska arbetsgrupper, men får däremot ingen representant i rådets styrande organ.

Text författad av Mattias Haräng, Region Gävleborg och publicerades först på Region Gävleborgs hemsida.