Startsida / Nyheter / Samverkan i fokus under Sörmlands Infrastrukturdag

Samverkan i fokus under Sörmlands Infrastrukturdag

Samarbete lönar sig. Det var ett av de teman som lyftes när Regionförbundet Sörmland bjöd in till Infrastrukturdag den 7 april.

Samverkan i fokus under Sörmlands Infrastrukturdag

Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, hälsade deltagarna välkomna och lyfte värdet i bred samverkan mellan näringslivet, akademin och den offentliga sektorn. Ett konkret exempel är Amazons etablering i Stockholm-Mälarregionen.

– Samarbete lönar sig. Det är samverkan mellan Eskilstuna, Katrineholm och Västerås som har möjliggjort Amazons etablering i Stockholm-Mälarregionen, sade Jimmy Jansson. Nu måste vi svara upp med en god infrastruktur. Det gäller transporter och bostadsbyggande. Det är därför den här dagen är så viktig för hela länets utveckling.

Sörmlands transportinfrastruktur är viktig för regionens invånare. Men även för människor som bor i andra delar av Stockholm-Mälarregionen. Pendlingen och godstransporterna sker på en storregional nivå.

– Det höga trycket kräver att vi kan svara upp mot detta med transportinfrastruktursatsningarna som vi har enats om i En Bättre Sits Storregional systemanalys, sade Fredrik Högberg, trafikinfrastrukturstrateg Regionförbundet Sörmland.

Det storregionala samarbetet var temat för den presentation om Stockholm-Mälarregionens prioriterade infrastruktursatsningar som hölls av Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Lina Bertilsson, Trafikverket region Öst, berättade om arbetet med åtgärdsplaneringen inför nationell plan och länsplanen. Tidsramarna är relativt knappa och då är det viktigt att vi kan prioritera. Potentialen till bostadsbyggande kommer att väga tungt när transportinfrastrukturprojekt ska planeras.

– En Bättre Sits tydliga prioriteringar kommer att vara ett starkt stöd när vi går vidare med den nationella åtgärdsplaneringen, sade Lina Bertilsson. Prioriteringarna svarar väl upp mot de direktiv till nationell åtgärdsvalsplanering som kommit från Näringsdepartementet.

Även godstransporter på vattnet framhölls som en viktig fråga när Trafikverket nu formerar sig. Här kan enskilda regionala objekt ha stor inverkan på regionens transportsystem.

– Hjulstabron är för smal och riskerar att begränsa sjötransporterna på Mälaren. Vi lyfter fram det som ett prioriterat objekt i åtgärdsplaneringen.