Startsida / Vår verksamhet

Vår verksamhet

Mälardalsrådets verksamhet syftar till att skapa storregionala mötesplatser mellan politik, akademi och näringsliv. Våra fokusområden är infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning, samt internationella jämförelser och lärande. Dessa fokusområden får sitt mandat av Mälardalsrådets styrelse och drivs i processform av Mälardalsrådets kansli.

Kunskaps- och kompetensförsörjning

Vårt behov av kunskaps- och kompetensförsörjning ökar i samma takt som befolkningstillväxten i regionen. Vi behöver samarbeta storregionalt för att kunna fortsätta främja regionens tillväxt och försörja regionen med kunskap och kompetens.

Läs mer
Årets Mälardarling 2017

Årets Mälardarling 2017

Det finns många personer, organisationer och företag som på olika sätt verkar för att Stockholm-Mälarregionen ska bli en bättre plats att leva och verka på. Några av dessa uppmärksammar vi genom att utse dem till Mälardarlingar! Vem vill du nominera?

Läs mer
Infrastruktur och transporter – En Bättre Sits

Infrastruktur och transporter – En Bättre Sits

En bättre sits är Mälardalsrådets process med fokus på infrastruktur och transporter. Sju län deltar i satsningen. En bättre sits arbetar för internationell tillgänglighet, rimlig pendling mellan regionala noder, klimatsmarta, effektiva godstransporter och framkomliga och trafiksäkra vägar.

Läs mer
Internationella jämförelser och lärande

Internationella jämförelser och lärande

För att Stockholm-Mälarregionen ska vara internationellt konkurrenskraftig och attraktiv också i framtiden, måste vi dra nytta av våra styrkor och se våra svagheter. Ett sätt att göra det är genom att jämföra och lära av andra regioner.

Läs mer