Startsida / Vår verksamhet / Internationella jämförelser och lärande / Amsterdam/Utrecht 2016 / Presentationer

Presentationer

Förteckning över presentationer som delegationen tog del av på studieresan till Amsterdam och Utrecht.

Schiphol

Maurits Schaafsma:SchipholAirportCity

Amsterdam Marketing

Expatcenter Amsterdam Area, David van Traa: Amsterdam_Expatcenter

Utrecht

Utrecht Centralstation, Tjerk van Impelen: UtrechtCentralStation_CU2030_Utrecht

Economic Board Utrecht, GREEN, Robin Berg: LomboXnet

Amsterdam Economic Board

Audrie van Veen AmEcBoard_ASC

Jacqueline Cramer: Challenge_Circular_Economy

Cynthia Mooi: DeCeuvel

Eric de Kievit: ASC_SAIL

Frågor? Kontakta Emmy Ahlstedt:
emmy.ahlstedt@malardalsradet.se
0732 54 22 83