Startsida / Vår verksamhet / Internationella jämförelser och lärande / Studieresa till Berlin 2018

Studieresa till Berlin 2018

Vartannat år organiserar Mälardalsrådet en studieresa till en ledande storstadsregion. Denna gång besöker vi Berlin med flera intressanta fördjupningsområden.

Studieresa till Berlin 2018

31 jan – 2 feb 2018 gör vi en studieresa tillsammans med en delegation bestående av ledande representanter för politik, akademi och näringsliv. Denna gång besöker vi Berlin med flera intressanta fördjupningsområden.

Syftet med Mälardalsrådets studieresor är att bidra till att stärka regionens internationella konkurrenskraft, bidra till det strategiska arbetet och relationerna mellan politik, näringsliv och akademi samt skapa internationella kontaktytor. Ledande företrädare för politik, näringsliv och akademi med intresse att utveckla Stockholm-Mälarregionen inbjuds att delta.

FÖRDJUPNINGSOMRÅDEN
• Tysklands och Berlins roll i Europa och världen
• Kunskapsintensiva och kreativa Berlin
• Hållbara Berlin – mobilitet och bostadsmarknad
• Mångfaldens Berlin – talanger och integration

Läs mer om programmet.

RESA & BOENDE – Mälardalsrådet sköter alla bokningar

UTRESA – Onsdag 31 januari 2018
09.05 – Avresa Arlanda (SAS)
10.40 – Ankomst Berlin Tegel

HEMRESA – Fredag 2 februari 2018
13.30 – Avresa Berlin Tegel (SAS, resa via Köpenhamn)
16.35 – Ankomst Arlanda

HOTELLET – 25hours Hotel Bikini Berlin. Hotellet är beläget centralt i västra Berlin

ANMÄLAN – OBS endast utifrån personlig inbjudan. Anmälan sker senast den 1 december. Anmälan är personlig och bindande. Fakturering sker i februari 2018

DELTAGARAVGIFTEN – täcker:
• Flygresa i ekonomiklass ToR
• Hotell
• Transporter på plats i Berlin
• Samtliga måltider
• Deltagande i konferensprogram
• Informationsmaterial
• Förmöte och uppföljningsmöte

Kostnad för deltagande är 13 000 kr. 

Mer detaljer kring program och reseupplägg kommuniceras av Mälardalsrådets processledare Joanna Szyfter, joanna.szyfter@malardalsradet.se, tel 070-145 16 54.

Fördjupningsområden

Tysklands och Berlins roll i Europa och världen Tyskland och Berlin blir allt mer centrala i det europeiska samarbetet, både ekonomiskt och politiskt. Tyskland är världens fjärde starkaste ekonomi och Sveriges viktigaste handelspartner, som står för ca 10 procent av den svenska exporten och 17 […]

Läs mer