Startsida / Vår verksamhet / Internationella jämförelser och lärande / Studieresa till Berlin 2018 / Fördjupningsområden

Fördjupningsområden

Tysklands och Berlins roll i Europa och världen

Tyskland och Berlin blir allt mer centrala i det europeiska samarbetet, både ekonomiskt och politiskt. Tyskland är världens fjärde starkaste ekonomi och Sveriges viktigaste handelspartner, som står för ca 10 procent av den svenska exporten och 17 procent av importen. Ett närmare samarbete sker på nationell nivå, exempelvis genom den bilaterala innovationsplattformen German-Swedish Tech Forum. Vilka är de viktigaste frågorna för Tyskland efter förbundsdagsvalet den 24 september och Brexit? Vad betyder utvecklingen för Sverige och Stockholm-Mälarregionen? Och hur kan vi vidareutveckla relationerna mellan Stockholm-Mälarregionen och Tyskland respektive Berlin-Brandenburg? Vi lyssnar på och diskuterar med ledande företrädare med direkt insyn i frågorna.

Kunskapsintensiva och kreativa Berlin

Berlin samlar världsledande forskare på cirka 40 lärosäten och 70 forskningsinstitut. Intensiteten och bredden gör att utmaningar kan lösas och innovationer komma till genom samarbeten på en relativt liten yta. Berlin är även en av de främsta startup-städerna i Europa med 500 nya techföretag varje år. Tjänste- och techsektorn är de drivande krafterna, och staden arbetar strategiskt med att stödja företag inom ramarna för den klusterpolicy som antagits. Vad kan vi lära av de nära samarbetena mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor?

Hållbara Berlin – mobilitet och bostadsmarknad

Berlin har ett av världens mest utbyggda och effektiva kollektivtrafiksystem och är en viktig transportnod i Europa. Staden har också färre bilar per invånare än någon annan stad i Tyskland. Vilka satsningar är aktuella nu och framöver vad gäller smart och hållbar mobilitet? Vi fördjupar oss också i Berlins bostadsmarknad och tittar på framgångsrika exempel på socialt hållbara lösningar, bl a hur man arbetar för betalbar bostadsyta, ökad mix och mångfald.

Mångfaldens Berlin – talanger och integration

Tysklands öppenhet mot omvärlden och Berlins kända ekosystem för startups attraherar många högutbildade talanger och specialister. Berlin marknadsför sig aktivt gentemot talanger och investerare samt ger stöd till de entreprenörer som vill etablera sig i staden, bland annat genom ett talangcenter som funnits i drygt ett år. Vilka resultat kan ses hittills? Tyskland välkomnar också precis som Sverige många flyktingar och Berlin har uppmärksammats för flera framgångsrika integrationsinitiativ. Vi lär oss mer om dessa, om yrkesutbildningens roll för att få fler i arbete samt om anledningen till Tysklands låga ungdomsarbetslöshet.