Startsida / Vår verksamhet

Vår verksamhet

Mälardalsrådets verksamhet syftar till att skapa storregionala mötesplatser mellan politik, akademi och näringsliv. Våra fokusområden är infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning, samt internationella jämförelser och lärande. Dessa fokusområden får sitt mandat av Mälardalsrådets styrelse och drivs i processform av Mälardalsrådets kansli.

Storregionala mötesplatser

Storregionala mötesplatser

Våra storregionala mötesplatser är konferenser, seminarier eller möten då politiker, tjänstemän och represenanter från akademi och näringsliv från hela regionen får möjlighet att lära mer och diskutera gemensamma utmaningar. Vår viktigaste storregionala mötesplats är Mälartinget som äger rum i samband med vårt årsmöte.

Läs mer