Startsida / Vår verksamhet

Vår verksamhet

Mälardalsrådets verksamhet syftar till att skapa storregionala mötesplatser mellan politik, akademi och näringsliv. Våra fokusområden är infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning, samt internationella jämförelser och lärande. Dessa fokusområden får sitt mandat av Mälardalsrådets styrelse och drivs i processform av Mälardalsrådets kansli.

Det finns inga undersidor här ännu.