Startsida / Vår verksamhet / Kunskaps- och kompetensförsörjning

Kunskaps- och kompetensförsörjning

Vårt behov av kunskaps- och kompetensförsörjning ökar i samma takt som befolkningstillväxten i regionen. Vi behöver samarbeta storregionalt för att kunna fortsätta främja regionens tillväxt och försörja regionen med kunskap och kompetens.

Storregional samverkan / Funktionella utbildnings- och arbetsmarknadsregioner

Stockholm-Mälarregionen är en kunskapsregion med utbildning och forskning av hög internationell klass, många högutbildade och ett kunskapsintensivt näringsliv. En välfungerande och konkurrenskraftig försörjning av kunskap och kompetens är avgörande för regionens utveckling och tillväxt.

Arbetet i kunskapsregionen

Hur arbetar Mälardalsrådet med kunskaps- och kompetensförsörjningsfrågor?

4 utmaningar för kunskapsregionen

Stockholm-Mälarregionen har utmärkta förutsättningar. Men det krävs ytterligare kraftsamling. Mälardalsrådet har identifierat 4 utmaningar.

Arbetsgrupp för Främjande av innovationsmiljöer i Stockholm-Mälarregionen

Framgångsrika innovationer är ofta resultatet av samarbete mellan flera parter. En viktig aktör i den innovationsfrämjande regionen är det offentliga, kommuner och regioner – hur…

Universitetssamverkan = regional utveckling och innovationsförmåga!

Framgångsrika innovationsmiljöer leder till regional tillväxt och utveckling och är ofta resultatet av samarbete mellan flera parter. Därför är samverkan mellan det offentliga, akademin och näringslivet viktigt!