Startsida / Vår verksamhet / Storregionala mötesplatser / Almedalen

Almedalen

Mälardalsrådet närvaro under Almedalsveckan fokuserar på att vara en mötesplats för våra medlemmars politiker och tjänstemän, samt näringsliv och akademi i regionen.

Vi kommer att delta med egna programpunkter även under 2016.

Är du intresserad av att samarbeta med oss under Almedalsveckan – hör av dig!
Vill du anmäla intresse för att delta i någon panel eller ta en lunch med oss – hör av dig!

Vi deltar gärna i paneler både med representanter ur vår styrelse som med våra processledare.

 

Årets Mälardarling

Det finns många personer, organisationer och företag som på olika sätt verkar för att Stockholm-Mälarregionen ska bli en bättre plats att leva och verka på. Några av dessa uppmärksammar vi genom att utse dem till Mälardarlingar! Vem vill du se?

Läs mer