Startsida / Vår verksamhet / Storregionala mötesplatser / Almedalen

Almedalen

Mälardalsrådet är på plats i Almedalen den 6 juli för att synliggöra och driva Stockholm-Mälarregionens prioriterade frågor. Kom och diskutera med oss!

Hur hänger vårt infrastruktursystem ihop med företagens möjligheter till internationell handel? Hur kan politik, akademi och näringsliv jobba tillsammans för att lösa vår tids samhällsutmaningar? Vilken roll kan Mälardalsrådet spela?

Mälardalsrådet är på plats i Almedalen den 6 juli för att synliggöra och driva Stockholm-Mälarregionens prioriterade frågor:

Den storregionala systemanalysen med gemensamma prioriteringar blir klar under 2016. Både under slutfasen av arbetet och efter slutliga överenskommelser är det centralt att förankra, mobilisera kring och sprida innehållet i systemanalysen både internt och till relevanta externa aktörer för att få så stort genomslag som möjligt.

Kunskaps- och kompetensförsörjningsfrågorna med storregional samverkan förväntas förstärkas under 2016. Arbetet syftar till att bidra till ökad samverkan hos regionens olika aktörer gällande kunskapsregionens utmaningar och möjligheter samt att skapa förutsättningar för Mälardalsrådets medlemmar att agera samfällt.
Vi ser bland annat närmare på vad vi kan lära av Utrecht och Amsterdam.

Mälardalsrådets aktiviteter i Almedalen:

TILLSAMMANS FÖR REGIONAL TILLVÄXT! Kl 8.30-9.30 (frukost från 8.15)

I Holland finns en hunger att utvecklas. Genom Amsterdam Economic Board driver politik, näringsliv och akademi utvecklingen för en hållbar och framgångsrik region. Hur kan vi i Stockholm-Mälarregionen tillsammans arbeta för att ta oss an samhällsutmaningarna och stärka regionens konkurrenskraft?

Deltagare: John Nederstigdt, vice borgmästare Harlemmermer (tbc), Fredrik Ahlstedt (M), oppositionsråd Uppsala, Susanne Nordling (MP), oppositionslandstingsråd Stockholm, Eva Malmström Jonsson, prorektor, KTH, Ulrika Francke, VD Tyréns.

TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR JOBB, TILLVÄXT OCH INTERNATIONELL HANDEL. Kl 15.00-16.00

Stockholm-Mälarregionen är en viktig hub för godstransporter, handel och företags-etableringar som kommer hela Sverige till del. Hur kan vi i regionen förbättra transportinfrastrukturen för hållbar tillväxt och fler jobb? Hur ser våra handelspartners på regionens funktion som en dörr mot omvärlden?

Deltagare: Mikael Damberg (S), näringsminister (tbc), Azita Raji, USA:s ambassadör (tbc), Ines Coppoolse, Nederländernas ambassadör, Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd, Stockholm, Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland och vice ordförande i Mälardalsrådet, Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom Stockholms handelskammare. Moderator: Mia Odabas.

Träffa regionens ledande politiker, framgångsrika företag, representanter från våra framstående lärosäten samt en och annan minister.

Dagen avslutas med ett STORREGIONALT MINGEL och presentation av årets MÄLARDARLING. Kl. 16.30-18.30. Minglet är ett tillfälle att under trevliga former både träffa dem du känner och att knyta nya kontakter. Alla är intresserade av att utveckla Stockholm-Mälarregionen!

Du kan redan nu anmäla dig till vårt mingel!

Kom till Strandgatan 19 i Visby den 6 juli och diskutera med oss!

Är du intresserad av att samarbeta med oss under Almedalsveckan – hör av dig!
Vill du anmäla intresse för att delta i någon panel eller ta en lunch med oss – hör av dig!

Vi deltar gärna i paneler både med representanter ur vår styrelse som med våra processledare.

 

Årets Mälardarling

Årets Mälardarling

Det finns många personer, organisationer och företag som på olika sätt verkar för att Stockholm-Mälarregionen ska bli en bättre plats att leva och verka på. Några av dessa uppmärksammar vi genom att utse dem till Mälardarlingar! Vem vill du nominera?

Läs mer