Startsida / Vår verksamhet / Storregionala mötesplatser / Almedalen 2017 / Årets Mälardarling / Framtidens infrastruktur är viktig för Unionen Stockholm

Framtidens infrastruktur är viktig för Unionen Stockholm

Maria Nilsson är vice ordförande för Unionen Stockholms regionstyrelse och sitter i Mälardalsrådets jury som ska utnämna Årets Mälardarling 2016 på temat framtidens infrastruktur.

Hej Maria, berätta om dig och Unionen Stockholm!

Jag är vice ordförande för Unionen Stockholm som har närmare 150 000 medlemmar. I regionerna kring Mälardalen har vi tillsammans över 200 000 medlemmar som påverkas av framtidens infrastruktur och möjligheter för bostadsbygge. I min roll som vice ordförande för region Stockholm innebär det att jag stöttar vår ordförande och kommunicerar vad region Stockholm står för, tycker och tänker.

Hur samverkar ni inom Unionen i Mälardalen?

Vi ser många gemensamma utmaningar för hela Mälardalsregionen, och det är viktigt att vi hittar gemensamma nämnare i regionen. Att samarbeta för Stockholm- Mälardalsregionens framtid, för bättre tillväxt och en hållbar region ser vi som självklart. Vi har arbetsmarknadskunskapen och våra medlemmar, över 200 000 totalt i Mälardalsregionen, påverkas i högsta grad av regionens utveckling inom infrastruktur och bostadsförsörjning.

Varför är framtidens infrastruktur viktigt för er?

Vi har många medlemmar som jobbar i Stockholm och pendlar mellan t ex Uppsala och Stockholm. Det påverkar fritiden och arbetet. För oss är det viktigt att det gränslösa arbetslivet blir en möjlighet och inte en låsning, vi har därför länge även lyft frågan om satsningar på digital infrastruktur. Många av våra medlemmar får arbeta till- och från jobbet. Det finns givetvis för- och nackdelar med det, inte minst med tanke på arbetsmiljön. Framtidens infrastruktur behöver även ha detta i åtanke.

Den 6 juni är Maria på plats i Almedalen på Mälardalsrådets storregionala mingel och delar ut pris till Årets Mälardarling 2016!

Juryn för Årets Mälardarling 2016 på tema framtidens infrastruktur består av:

Torbjörn Rosdahl (M), Ordförande Mälardalsrådet

Maria Nimvik-Stern, Generalsekreterare Mälardalsrådet

Anna Kramers, forskare, Avd chef Miljöstrategisk Analys, KTH

Maria Nilsson, vice ordförande Unionen Stockholm

Om Årets Mälardarling 2016 – Framtidens infrastruktur:

Framtidens infrastruktur – det är ett viktigt och ständigt aktuellt ämne som påverkar såväl arbetsresor och transporter som sociala utvecklingsfrågor och regionens kompetensförsörjning. Med ny och smartare infrastruktur påverkas samhället i stort och smått.

Nya kommunikationsförbindelser möjliggör resor till jobb och studier. Ökad mobilitet leder till bättre matchning mellan arbetstagare och arbetsgivare. Digitaliseringen ställer nya krav på vår infrastruktur och öppnar en värld av möjligheter. Smart infrastruktur hjälper oss att möta klimatutmaningarna.
Vilken infrastruktur behöver vi för att fortsätta växa och utvecklas som en hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig region? Hur kan framtidens infrastruktur bidra till att lösa de samhällsutmaningar vi står inför?

Årets Mälardarling 2016 är en person eller organisation som bidrar med smarta lösningar, arbetar långsiktigt och hållbart för Stockholm-Mälarregionens framtida infrastruktur och utveckling.