Startsida / Nyheter / Hagastaden och Flemingsberg – platser som stärker regionen

Hagastaden och Flemingsberg – platser som stärker regionen

Hagastaden och Flemingsberg, två exempel på nya växande områden i Stockholm-Mälardalen som lyftes under Mälartingets andra dag.

Hagastaden och Flemingsberg – platser som stärker regionen

Hagastaden och Flemingsberg är två exempel på nya växande områden i Stockholm-Mälardalen som lyftes under Mälartingets andra dag.

Hagastaden och Aula Medica var platsen för Mälartinget under dess andra dag och den nya stadsdelen som växer fram i det som tidigare var ett ingenmansland mellan Stockholm och Solna togs också upp under förmiddagens seminarium.

– Visionen är att skapa världens främsta område för Life Science. I området kommer det att jobba 50 000 människor och investerar mer än 70 miljarder kronor, berättade Svante Torell, som är samordningsansvarig i Hagastaden.

Hagastaden presentation

Bland de särskilda utmaningarna nämndes den utdragna byggprocessen på över 15 år och det faktum att det är många aktörer som ska samsas med flera stora projekt pågående samtidigt.

Roger Mogert (S), stadsbyggnads- och kulturborgarråd i Stockholms stad, såg Hagastaden som en dragare för Mälardalen och hela Sverige.

– Samarbetet har fungerat mycket beroende på att vi haft en stark gemensam vision, vi vill samma sak. Den starka visionen och de gemensamma behoven är framgångsfaktorer i projektet, menade han.

Han fick medhåll av Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd i Stockholms län.

– Att samarbeta i såna här stora projekt över lång tid kräver att vi har ett politiskt ledarskap som håller ihop över blockgränserna. Det har varit långsiktigt hållbart där vi inte bråkat om de övergripande frågorna. En annan framgångsfaktor är att det är inte bara kommunerna och landstinget som haft en gemensam målbild utan även akademi och näringsliv, sa hon.

Torsten Svenonius (M), kommunalråd i Solna stad, såg många vinster med satsningarna i Hagastaden.

– Det har funnits en ravin mellan städerna. Nu för vi tillbaka det som Birger Jarl knoppade av 1260. Det finns så många synergieffekter, vi läker ihop städer, skapar nya bostäder. Och universitetssjukhuset och KI, Sveriges högst rankade universitet, skapar ytterligare ringar på vattnet, sa han.

I södra Stockholm görs också en kraftsamling för att skapa ett nytt centrum på Södertörn. Flemingsberg genomgår en förvandling från miljonprogram till ett centrum i södra Stockholm. Visionen är att Flemingsberg år 2050 ska vara ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning och kreativitet. Och två kommuner, Huddinge och Botkyrka, har en gemensam plan för området.

– Vi vill skapa en ny stad, en ny kärna med urbana kvaliteter som vi saknar i dag, berättade Signe Wernberg, områdesstrateg i Huddinge kommun.

Flemingsberg presentation

Gustav Hemming (C), miljö- och regionplanelandstingsråd i Stockholms läns landsting, tyckte att det var självklart att landstinget och kommunerna samarbetar i Flemingsberg.

– Det här är viktigt för regionen som helhet där vi har en stark befolkningstillväxt som skapar tryck på näringsliv, bostäder och transportsystem. Kan vi utveckla regionala styrkepunkter innebär det många nyttor för människorna i hela regionen.

Gabriel Melki (S), kommunalråd i Botkyrka kommun, såg en tendens att tillväxten av arbetsplatser är högre på den norra sidan av Mälaren.

– Det är dags även för södra Stockholm att växa, men det kräver långsiktighet och tålamod samt att den statliga delen av investeringarna hänger med och inte kommer i efterhand.

Gunilla Helmerson, (M), socialnämndens ordförande i Huddinge kommun, påpekade att för att satsningen i Flemingsberg ska bli framgångsrik krävs det en stadsbildning.

– Den största utmaningen är om vi kan bygga en ny stad. Går det att skapa urban kvalitet, med restauranger, nöje, idrott och kultur? En plats där man vill vistas och inte bara jobbar? Det här detta vi behöver skapa om vi ska få en flerkärnig utveckling i regionen, sa hon.

Under Mälartingets andra dag hölls även rådsmötet som beslutade att utse Erika Ullberg (S) till ny ordförande i Mälardalsrådet. Region Gävleborg valdes också in som ny associerad medlem.