Startsida / Nyheter / Vidare tillsammans med En Bättre Sits i riksdagen 10 maj

Vidare tillsammans med En Bättre Sits i riksdagen 10 maj

Stockholm-Mälarregionen står enig bakom En Bättre Sits systemanalys. Nu fortsätter arbetet med att skapa samsyn om de prioriterade infrastrukturbehoven.

Vidare tillsammans med En Bättre Sits i riksdagen 10 maj

Den 10 maj samlades riksdagsledamöter från Stockholm-Mälarregionen för ett samtal om hur regionen går vidare för att lyfta infrastrukturbehoven i riksdagsarbetet.

Kristoffer Tamssons, ordförande En Bättre Sits och Bertil Kinnunen, vice ordförande En Bättre Sits, presenterade En Bättre Sits. Jessica Rosencrantz och Pia Nilsson, Sveriges riksdag, ledde samtalet med ledamöterna. Foto: Mälardalsrådet.

Stockholm-Mälarregionen står enig bakom En Bättre Sits systemanalys. Nu fortsätter arbetet med att skapa samsyn om de prioriterade infrastrukturbehov som måste till för att regionen ska kunna växa med nya bostäder och jobb.

Den 10 maj samlades riksdagsledamöterna på den så kallade Stockholm-Mälarbänken för ett samtal om hur regionen går vidare tillsammans och lyfter infrastrukturbehoven i riksdagsarbetet.

Nästa år kommer riksdagsledamöterna från Stockholm-Mälarregionen att vara med och besluta om de nationella anslagen och inriktningen på infrastrukturprioriteringarna. Många av ledamöterna har varit involverade i arbetet med systemanalysen och är väl insatta i Mälardalsrådets och En Bättre Sits arbete.