Startsida / Nyheter / Vikten av regionalt samarbete för framgång

Vikten av regionalt samarbete för framgång

Patrik Isestad (S), kommunstyrelseordförande i Nynäshamns kommun där frågor om bostadsutveckling, infrastruktursatsningar samt den nya godshamnen - Stockholm Norvik – är viktigast just nu.

Vikten av regionalt samarbete för framgång

Jag vill börja med att slå fast att samarbete – både lokalt och regionalt – inte bara är nödvändigt, utan helt avgörande för att få till stånd utveckling och tillväxt i såväl kommunerna som Mälardalsregionen.

Nynäshamns kommun växer så det knakar. Det är jag väldigt glad och stolt över. Jag vill att fler ska tycka om Nynäshamns kommun och vilja bo här för det innebär att även affärer och företag vill etablera sig på platsen och det i sin tur betyder utveckling, tillväxt och nya jobb till kommunen. Det är något som möjliggör för kommunen att satsa på vård, skola och omsorg. Vilket är en förutsättning för att samhället och det lokala näringslivet ska må bra och kunna erbjuda bättre service och ett ännu bättre utbud.

Samhällsutveckling ska inte planeras utifrån partipolitiska intressen. Kommuner ska inte bara konkurrera med varandra, alla kommuner har ett ansvar att se till att också regionen är attraktiv och konkurrenskraftig. De handlar om att se medborgarna för att kunna erbjuda viktiga servicefunktioner. Det handlar om samverkan mellan kommun, näringsliv, akademi och offentlig sektor för att få till ett bra utbud som gör att pendling till jobb och utbildning fungerar.

Det som är mest aktuellt i Nynäshamns kommun just nu är eventuell byggnation av ny stad i Segersäng – just nu pågår förhandling mellan kommunen och regeringens samordnare om nödvändiga infrastruktursatsningar och olika finansieringslösningar kopplat till det.

Annars är den stora frågan den nya godshamnen. Stockholm Norvik hamn kommer bli en tillväxtmotor för hela landet. Här finns en stor utvecklingspotential. Enligt en analys väntas tillskottet till regionens ekonomi bli i genomsnitt 7,2 miljarder kronor årligen! Hamnen och de verksamheter som växer upp intill den är en enorm drivkraft för hela regionen och den just nu absolut viktigaste frågan som jag driver i samverkan med Trafikverket, är att få fungerande godstransporter på våra vägar, järnvägar och genom sjöfartsleder utefter kusten och genom mälare till och från hamnen. Vi måste kunna ta emot alla de containrar och fartyg som kommer in i hamnen. Här finns en beröringspunkt till alla kommuner; infrastrukturen, arbetsmarknaden och bostadsutvecklingen är bara för att nämna några spin-offs på den.

Här är regionalt samarbete extremt viktigt. Jag skulle vilja säga att det är nyckeln till framgång. Som företrädare för en liten kommun som är porten till Östersjön i utkanten av Stockholms län, kan jag säga att Nynäshamns kommun inte klarar av detta själv. För att ta del av nationens intresse i exempelvis infrastruktur behöver vi vara fler som hjälps åt. Att vi inte bara ser till de egna kommungränserna, utan att vi vågar lyfta blicken. De regioner som lyckas förhandla och komma överens är också de som får äta största delen av kakan. Det handlar mycket om att vara mogna och det tror jag att vi är i Stockholmsregionen. Vi ser fördelarna med varandra.

Jag tycker att Mälardalsrådet gör ett fantastiskt jobb med att lyfta intressanta samhällsutmaningar, men vi måste ha mer diskussion om prioriteringarna i de regionala utvecklingsfrågorna i regionen. Alla tycker ju att deras del är den absolut viktigaste. Här måste vi prioritera tillsammans, eftersom alla inte kan få allt. Det gäller att satsa på de projekt som har högst högkraft för regionen. En rangordning måste till, och den rangordningen måste vi bestämma tillsammans.

Det är en viktig politisk uppgift att stärka kommunens utveckling genom att ta tillvara investeringar och engagemang.

Patrik Isestad (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn